Mariánska čelaď – 4 km

Je to malá pustatina, patriaca k Veľkým Lovciam. Bol tu pavlínsky kláštor spomínaný už v roku 1210. V súčasnosti je to vyhľadávané miesto, hlavne ľuďmi z okolitých dedín, pre krásne prostredie, výhľad na najbližšie okolie i pre ticho. Každoročne v lete sa tu stretávajú mladí ľudia, ktorí sa snažia zachrániť aspoň budovu kláštora, ktorá sa zachovala, malými úpravami.

Topoľčianky – 44 km

Obec v údolí Hontianskeho potoka pod výbežkami Pohronského Inovca, 5 km na sever od Zlatých Moraviec. Topoľčianky sú zaujímavé žrebčínom, ktorý je známy chovom arabských, lipicánskych, huculských a športových teplokrvných koní. Je tu aj zubria zvernica, ktorá bola založená v roku 1958. V Topoľčiankach vznikli aj Čapkove Rozhovory s T. G. Masarykom, ktorý obec často navštevoval.

Tesárske Mlyňany – 32 km

Záhradník, priateľ záhrady, dendrológ i majiteľ tu získajú dojmy, aké im neposkytne nijaká iná záhrada v Strednej Európe.“

Milovníci prírody sa iste potešia prechádzke v arboréte v Tesárskych Mlyňanoch. Je to najväčšie arborétum v Strednej európe, ktorého história siaha až do roku 1900. V jeho areáli stojí kaštieľ, ktorý slúži pre botanikov.Nachádzajú sa tu veľmi staré dreviny i rastliny, môžete si pozrieť Európsku a Japonskú záhradu, Kanadský les.

Mesto Nitra – 38 km

Nitra je starobylé mesto kde je možnosť s bohatou históriou. Za navštevu určite stojí Nitriansky hrad, v ktorom sídli nitriansky arcibiskup. Mesto Nitra je kolískou slovanského kresťanstva, ktoré k nám priniesli v roku 863 Cyril a Metod-Solúnsky bratia z Byzancie. Nitra je aj centrom kultúry. Sídli tu divadlo Andreja Bagara. Zaujímavý výhľad na mesto poskytuje nitrianska kalvária. Turisti zas môžu absolvovať mierne náročný výstup na najvyšší vrch Nitry – Zobor, kde sa nachádza vysielač.

Ostrihom (Maďarsko) – 66 km

Z Podhájskej 60 km na juhu na brehu rieky Dunaj leží Štúrovo, ktoré je hranicou medzi Maďarskom a Slovenskom. Na maďarskej strane Dunaja stojí prekrásna Ostrihomská kapitula z ktorej je výhľad na rieku Dunaj a jednu z najkrajších častí Maďarska. Táto kapitula slúžila ako korunovačné miesto pre všetkých uhorských panovníkov. Odtiaľ asi 58km sa nachádza hlavné mesto Maďarska – Budapešť.

Mesto Levice – 25 km

Prvá písomná zmienka o Leviciach je z roku 1156. Dominantou mesta je hrad z 13. storočia, kde je v súčastnosti inštalované Tekovské múzeum. Pri meste Levice je sprístupnený verejnosti starobylý Bohunický mlyn, ktorý je našou kultúrnou pamiatkou. V stredoveku boli Levice významným remeselným centrom, ktoré bolo naviazané na poľnohospodárske okolie. Známe sú Levické vinárske závody a okolité vinohrady.

Banská Štiavnica – 69 km

Banská Štiavnica patrí medzi najstaršie slovenské stredoveké banícke mestá. Mesto doslova dýcha históriou a cítiť ju aj doslova pod nohami – stredoveké centrum je pokryté klasickou kamennou dlažbou. Dominantami Štiavnice sú Starý a Nový zámok, námestie s morovým stĺpom a kalvária. Známy je aj banícky festival – Salamander. Na miestnom amfiteátri bývajú vystúpenia folkových a country kapiel. Banská Štiavnica je zapísaná a chránená UNESCO-m.

Svätý Anton – 71 km

Múzeum vo Sv. Antone je celoslovenským poľovníckym múzeom a má mnohé aktivity.  Sprístupňuje vývoj a súčasnosť poľovníctva na Slovensku a dejín rodov Koháry a Coburg. V oblasti poľovníctva, výskumu dejín rodov Koháry a Coburg spolupracuje s odbornými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Poľovnícka expozícia je  najväčšia svojho druhu na Slovensku, obsahuje nielen množstvo vzácnych trofejí zveri, ale aj bohatú zbierku historických poľovných zbraní, obrazov, umeleckých predmetov, kníh, časopisov a fotografií.