LETNÁ SEZÓNA: 30. 5. 2019 – 21. 10. 2019DospelíDeti od 3 do 15 rokov
Bazénový svet – 3-hodinový vstup12,00 €7,00 €
Bazénový svet – 2-hodinový vstup po 15.00 hod.9,00 €5,00 €
Bazénový svet – celodenný vstup /pondelok – piatok/22,00 €12,00 €
Vitálny svet – 1-hodinový vstup (samostatný vstup)9,00 €
Vitálny svet – jednorazový vstup (doplatok k bazénovému svetu, v rámci vstupu do baz. sveta)6,00 €
Doplatok za každú začatú 1/2 hodinu po prekročení časového vstupu do bazénového sveta

/maximálne do ceny celodenného vstupu: pondelok – piatok/

1,50 €1,00 €
Doplatok za každú začatú 1/2 hodinu po prekročení časového vstupu do vitálneho sveta4,00 €

Počas víkendov a štátnych sviatkov /1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8./ nie je možné zakúpiť celodenný vstup       do bazénového sveta wellness centra. V ponuke sú iba 2-hodinové a 3-hodinové vstupy do bazénového sveta. Po prekročení zakúpeného časového vstupu, bude za každú začatú ½ hodinu účtovaný doplatok /1,50 € dospelí a 1 € deti/ bez obmedzenia maximálnej ceny vstupu. 

Počas letnej sezóny pri zakúpení celodenného vstupu do wellness centra majú návštevníci vstup na termálne kúpalisko zdarma. 

Vstupné do wellness centra je počas letnej sezóny možné zakúpiť priamo na hlavnej pokladni termálneho kúpaliska. Pri zakúpení vstupného na hlavnej pokladni kúpaliska je potrebné uschovať si pokladničný doklad z registračnej pokladne, na základe ktorého bude na pokladni wellness centra vydaný čipový náramok na vstup do wellness centra.

  • 10% zľava na vstupy do bazénového sveta pre skupiny nad 20 osôb.
  • Na 2-hodinové vstupy sa neposkytuje skupinová zľava pre skupiny nad 20 osôb.
  • Dieťa do 3 rokov má vstup do bazénového sveta zadarmo v sprievode dospelej osoby na vlastné riziko.
  • Deti od 3 do 15 rokov – potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti – preukaz poistenca, cestovný pas.
  • Detský lístok je možné zakúpiť maximálne do dovŕšenia 15 roku veku dieťaťa.
  • Deťom do 15 rokov je vstup do vitálneho sveta zakázaný.
  • Maximálna konzumácia na jeden čipový náramok 30 €.
  • Strata čipového náramku 30 €.
  • Posledný vstup do bazénového sveta je o 19.15 hod., pričom si návštevník nemôže nárokovať celú zakúpenú dĺžku vstupu. Otváracia doba wellness centra je do 21.00 hod.
  • Za veci uložené v šatňových skrinkách termálne kúpalisko neručí. Cennosti, peniaze, kľúče, mobilné telefóny a ostatné cenné veci je potrebné uložiť do skriniek na cennosti.