Nový toboganový komplex

Koncom roku 2013 začali práce na výstavbe nového toboganového komplexu na termálnom kúpalisku v Podhájskej. Nakoľko zima bola pre stavbárov veľmi priaznivá, prace pokračovali aj v zimných mesiacoch. Stavba postupuje veľmi dobre, viď priložené fotografie aktuálneho stavu. Komplex má byť uvedený do prevádzky do letných prázdnin, aby si ho mohli mladí návštevníci plne užiť počas letných mesiacov.

Tieto atrakcie určite potešia hlavne mladších návštevníkov nášho termálneho kúpaliska, ktorí sa budú môcť dosýta zabaviť a vyšantiť na nových toboganoch a atrakciách.  O priebehu výstavby a presnom termíne otvorenia Vás budem priebežne informovať.